Privacyverklaring

Massagepraktijk Gontia neemt de privacy van haar websitebezoekers en klanten erg serieus. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Massagepraktijk Gontia omgaat met de privacy van haar websitebezoekers en klanten. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Op deze Privacy Statement is het Europees recht (GDPR) van toepassing.

Massagepraktijk Gontia, gevestigd aan de Tweede Bothofdwarsstraat 14, 7511 ZM Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Tweede Bothofdwarsstraat 14
7511 ZP  Enschede
06 – 11 64 94 81

Persoonsgegevens die Massagepraktijk Gontia verwerkt
Massagepraktijk Gontia verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Naast de bovenstaande persoonsgegevens worden er ook bijzondere persoonsgegevens door ons verwerkt. Het gaat hierbij om medische gegevens die nodig zijn zodat een juiste diagnose gesteld kan worden en de behandeling aangepast kan worden. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • (huid) ziekten
 • allergieën
 • spierklachten
 • informatie inzake uw algehele gezondheid die van belang kan zijn voor uw behandeling

Massagepraktijk Gontia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afspraken met u te kunnen plannen
 • Uw behandeling op uw persoonlijke situatie te kunnen afstemmen
 • Uw behandeling op uw medische situatie aan te passen
 • Voortgang van uw behandeling te monitoren
 • Eventuele bijzonderheden te kunnen vaststellen om u te kunnen informeren en eventueel te kunnen doorverwijzen naar een huisarts, fysiotherapeut, sportmasseur of andere partij
 • U te kunnen bellen, sms’en of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Geautomatiseerde besluitvorming
Massagepraktijk Gontia neemt geen besluiten, over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s – of systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Bewaartermijnen
Massagepraktijk Gontia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen, waarvoor uw gegevens worden verzameld, te realiseren. De volgende bewaartermijnen worden door ons gehanteerd voor deze categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia – Ik noem u liever bij uw naam dan bij uw klantnummer. Deze gegevens worden tot 15 jaar na uw laatste afspraak bij ons bewaard. Daarna worden uw gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Indien u bonnen/facturen op uw naam heeft ontvangen, worden deze minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen waar wij aan moeten voldoen (artikel 52 AWR).
 • Contactgegevens – Deze gegevens worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken of calamiteiten. Ook deze gegevens worden tot 15 jaar na uw laatste afspraak bewaard. Hierna worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd.
 • Adresgegevens – Deze gegevens worden enkel bewaard indien u bonnen op naam wil ontvangen met uw adresgegevens hierop. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen (artikel 52 AWR).

Delen van persoonsgegevens met derden
Massagepraktijk Gontia verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien dit noodzakelijk is, zal er een verwerkersovereenkomst gesloten worden met de derde ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Cookies

Massagepraktijk Gontia gebruikt enkel technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstelling. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagepraktijk Gontia. U heeft daarnaast het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gontia.nl. Massagepraktijk Gontia behoudt het recht om uw identiteit te verifiëren alvorens uw verzoek in behandeling te nemen. Massagepraktijk Gontia reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.